• PVC gloves

    பி.வி.சி கையுறைகள்

    பி.வி.சி கையுறைகள் வலுவான அமிலங்கள் மற்றும் தளங்கள் மற்றும் உப்புகள், ஆல்கஹால் மற்றும் நீர் தீர்வுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து போதுமான பாதுகாப்பை வழங்குதல், இந்த வகை கைகளை இந்த வகையான பொருட்களைக் கையாளும் அல்லது ஈரமான பொருட்களைக் கையாளும் பணிகளுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும்.

    வினைல் என்பது பாலிவினைல் குளோரைடு (பி.வி.சி.) மற்றும் பிளாஸ்டிசைசர்கள். வினைல் என்பதால் கையுறைகள் செயற்கை மற்றும் மக்கும் அல்லாதவை, அவை நீண்ட ஆயுளைக் கொண்டுள்ளன லேடக்ஸ் கையுறைகள், இது பெரும்பாலும் காலப்போக்கில் உடைந்து போகத் தொடங்குகிறது.